۱۳۹۰ فروردین ۲۹, دوشنبه

حیات

سایه دست‌ها و تن‌ش از سایه دست‌های من پررنگ‌تر و مشخص‌تر و قوی‌تر است؛
انگار که چگالی نیروی زندگانی در وجودش از من خیلی بیش‌تر است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر