۱۳۸۹ اسفند ۷, شنبه

چشم‌ها را می‌بندم و مزه دست‌های گرم‌ت می‌آید روی زبان‌م

اگر روزی پیر و فرتوت و ازکارافتاده شدم، تو هم پاهای یخ‌کرده‌ی من را توی دست‌هات می‌گیری هاء بکنی؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر