۱۳۹۲ مهر ۴, پنجشنبه

شب که دارد می‌خوابد و من کنارش دراز کشیده‌م

- مامان؟
- بله؟
- I lobe {love} you so much
- مرسی. منم خیلی دوست‌ت دارم.
- مامان؟
- بله؟
- You are a beautiful princess. می‌دونی؟
- نمی‌دونستم که. راست می‌گی؟
- آره. آره.
- خیلی ماهی تو بچه.
- می‌دونم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر